terapia dla dzieci

Zespół Aspergera jest coraz częściej wykrywanym schorzeniem u dzieci i młodzieży. Powoduje on zaburzenia na jednym polu, które wpływają negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Jego diagnoza jest trudniejsza od autyzmu, w którym zaburzenie występuje w wielu podstawowych dziedzinach życia. Jednak tak samo, jak osoby z autyzmem, również te z Aspergerem powinny być nie tylko diagnozowane, ale poddane odpowiedniej terapii, która będzie niwelować odchylenia.

Trudna diagnoza

Uczeń z zespołem Aspergera może rozwijać się prawidłowo fizycznie oraz pozostawać na odpowiednim poziomie intelektualnym, czyli: czytać, pisać, liczyć i zapamiętywać. Jednak zachowuje się inaczej od swoich rówieśników, co często budzi niepokój nie tyle rodziców co nauczycieli. Diagnoza jest długotrwała, ale pozwala na zrozumienie dziecka i umożliwia mu dodatkowe wsparcie ze strony wychowawców, jak i uczniów.

sklep dla dzieci

Dodatkowa terapia

Metody pracy z dziećmi z zespołem Aspergera nie muszą być trudne. Wiele szkół wysyła pracowników na dodatkowe szkolenia, które uczą w jaki sposób i z pomocą jakich elementów będą w stanie wypracować zadowalające efekty. Nie tylko podejście dydaktyczne, ale również metodyka ułatwiają te działania. Bardzo ważne jest, aby każde dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czy z zespołu Aspergera miało możliwość uzyskania dodatkowych zajęć. Z powodzeniem można w tym celu wykorzystać dostępne w sklepie www.mojebambino.pl produkty przeznaczone docelowo do tej grupy odbiorców.

Metody ćwiczeń

Zabiegi dydaktyczne wobec osób z zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu są skierowane głównie na poznawanie świata i radzenia sobie z emocjami. To głównie na tym polu istnieje swoista bariera, która powoduje problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. W ramach ćwiczeń stosuje się więc zabawki, które działają na zasadzie poznawania świata, czyli tak zwana Integracja Sensoryczna (SI). Pobudza ona układ nerwowy małego i większego dziecka do działania tworząc więź między tym, co dziecko widzi i słyszy, a co czuje. Dzięki temu wzmacnia się jego zmysły i pobudza do optymalnego działania. Kolejnym etapem zbiegów jest również pomoc w rozumieniu ludzie, którzy go otaczają. Najbardziej efektowna w tym przypadku stała się możliwość poznawania emocji poprzez rysunki lub piktogramy. Dziecko pamięta je i na tej podstawie jest w stanie opanować sztukę empatii, zrozumienia i wielu innych odczuć. Asortyment Moje Bambino zawiera wszystkie niezbędne pomoce do rozpoczęcia terapii od najmłodszych lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *