Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Podatnicy muszą rozliczyć się z fiskusem najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku. Nie warto spóźniać się ze złożeniem swojego zeznania podatkowego, gdyż wiąże się to z wieloma konsekwencjami. Przede wszystkim na osoby, które w podanym terminie nie złożyły rozliczenia, czekają kary finansowe. Mogą one również stracić pewne przywileje.

Terminarz składania zeznań podatkowych PIT 2019 za rok 2018

31 stycznia 2019 roku, mija termin składania: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28.

28 lutego 2019 roku, mija termin składania PIT-40A.

30 kwietnia 2019 roku, mija termin składania PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Złożenie PIT-a poza terminem

Złożenie rozliczenia rocznego w terminie późniejszym niż podane traktuje się jako wykroczenie skarbowe. Jest tak w przypadku, kiedy kwota należności zmniejszonej albo narażonej na zmniejszenie (czyli np., niezapłacony podatek) wynosi mniej niż pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jest to bowiem niska szkodliwość czynu, sprawę załatwia się w urzędzie skarbowym, bez konieczności powiadamiania innych organów. Urzędnicy czy też inspektorzy, mogą wówczas wydać mandat od jednej dziesiątej do aż dwu-krotności minimalnego wynagrodzenia. W nieco trudniejszych przypadkach sprawa czasem trafia do sądu. Wówczas koszty grzywny z pewnością będą wyższe. Mogą sięgnąć nawet do 40 tysięcy złotych. Może tak stać się, kiedy podatnik nie zapłacił przez długi okres czasu całej sumy swojego zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Przewinienie zostaje określone mianem przestępstwa, jeśli należność skarbowa jest wyższa niż 10 tysięcy złotych. Wówczas stosuje się kary pieniężne w postaci stawek dziennych, oscylują one w granicy od 10 do 720 złotych. To od sądu zależna jest ich wysokość, którą określa się na podstawie dochodów i aktualnej sytuacji materialnej danego podatnika. Kwota dzienna może wynieść od około 70 złotych do nawet 26 tysięcy złotych.

Korekta PIT-a

Podanych konsekwencji w postaci kary pieniężnej podatnik może uniknąć, nawet kiedy złoży niepełne zeznanie podatkowe, albo dokument z błędami, a następnie je skoryguje. Opcja korekty jest przydatna, kiedy zapomnimy wskazać jakąś ulgę podatkową. Naszym obowiązkiem jest nie tylko złożenie zeznania, ale także zapłacenie należnego podatku. Jeśli tego nie zrobimy na czas, musimy liczyć się z odsetkami od zaległości.

Złożenie deklaracji po terminie odbiera przywileje

Spóźnienie się ze złożeniem swojego zeznania podatkowego, wiąże się nie tylko z karą finansową. Możemy również utracić pewne przywileje. Nie będziemy mogli także przekazać nasz jeden procent podatku na wybrany cel. Późne rozliczenie prowadzi także do dłuższego oczekiwania na zwrot podatku, jeśli takowy jest. Im wcześniej złożymy swój PIT, tym wcześniej otrzymamy zwrot podatku. Warto rozważyć złożenie zeznania PIT online – np. poprzez usługę Twój e-PIT, która została uruchomiona 15 lutego br. i jest ogromnym ułatwieniem w rozliczaniu podatków.

Termin upływa o północy

Wszystkie obowiązujące powyżej terminy złożenia PIT, upływają o północy. Nawet jeśli urzędy zostaną zamknięte, a nadamy zeznanie listem polecanym, wówczas liczyć się będzie data stempla pocztowego. Wysłać dokument możemy za pomocą poczty polskiej czy kraju UE. Jednak z innego kraju, przesyłka musi dojść jeszcze przed północą do polskiej placówki pocztowej. PIT przez internet jest o wiele bardziej komfortowym i prostszym rozwiązaniem. Umożliwia wysłanie naszego zeznania z domu czy innego miejsca, w jakim się znajdujemy, jednak musimy mieć ostęp do internetu.

W jaki sposób uniknąć kary?

Spóźnienie się w złożeniu zeznania nie musi wiązać się automatycznie z karą, jeśli jest ono kilkudniowe. Najistotniejsze jest to, aby osoba spóźniona ze swoim PIT-em, złożyła swoją deklarację jak najszybciej i uregulowała wszelkie zobowiązania z urzędem. O sytuacji niezłożenia PIT-a na czas, należy poinformować urząd w miarę wcześnie. Należy wówczas złożyć pisemne zawiadomienie, w którym należy umieścić takie informacje jak okoliczności i powody spóźnienia. Taką informację zaadresowaną bezpośrednio do naczelnika danego urzędu skarbowego, powinno się złożyć osobiście. Wcześniej warto również zapłacić swoje zobowiązanie pieniężne, wliczając ustawowe odsetki.