Formalności po urodzeniu dziecka

Formalności po urodzeniu dziecka

Narodziny dziecka to wielkie święto. Rodzice niecierpliwie czekają na dzień, gdy urodzi się dziecko. Mają wiele przygotowań do takiej chwili przed sobą, a gdy maluch pojawi się na świecie to czekają ich liczne formalności. Muszą o nich pamiętać, aby nie mieć problemów. Jakie to formalności można przeczytać w tym oto tekście.

Narodziny dziecka to wielkie święto. Rodzice niecierpliwie czekają na dzień, gdy urodzi się dziecko. Mają wiele przygotowań do takiej chwili przed sobą, a gdy maluch pojawi się na świecie to czekają ich liczne formalności. Muszą o nich pamiętać, aby nie mieć problemów. Jakie to formalności można przeczytać w tym oto tekście.

Poród, a później formalności

Ciąża, przygotowania do porodu, a później poród. Maluszek już jest na świecie i trzeba przeprowadzić pewne formalności. Jakie to są formalności? Na pewno trzeba zgłosić narodziny dziecka we właściwym urzędzie i podać jego imię. Dzięki temu jego pobyt na świecie będzie w pełni zalegalizowany.

Lista formalności po narodzinach

Wybór imienia i nazwiska dla dziecka to ważna sprawa. Polskie prawo pozwala nadać dziecku dwa imiona, nie mogą one być zdrobniałe ani ośmieszać dziecka, muszą dokładnie pasować do płci malucha. Jeśli rodzice chcą zmienić imię dziecku, to mają na taką decyzję trzy miesiące po urodzeniu dziecka. Jeśli ojciec nie ma ślubu z matką dziecka to powinien złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w urzędzie. To bardzo ważne, ponieważ dziecko będzie nosiło wówczas nazwisko ojca.

Konieczne jest posiadanie aktu urodzenia dziecka – może on być papierowy lub przybrać formę online. Taki dokument uzyskuje się w urzędzie stanu cywilnego do trzech tygodni od porodu. Szpital wystawia kartę urodzenia dziecka i ona jest podstawą do otrzymania aktu urodzenia. W akcie urodzenia muszą być zawarte imię i nazwisko dziecka, jego płeć, data urodzenia, imiona oraz nazwiska rodziców, miejsca urodzenia rodziców oraz daty ich narodzin. Konieczne są też adres zamieszkania oraz numery PESEl matki i ojca. Nie wolno pominąć wyżej podanych danych. Uzyskanie aktu urodzenia online wymaga posiadania profilu zaufanego, który zakłada się na stronie www.pz.gov.pl.

Gdy akt urodzenia będzie gotowy to dziecko otrzymuje numer PESEL, który będzie mu towarzyszył przez całe życie. PESEL otrzymuje się po miesiącu. Ten numer obecny jest w paszporcie, dowodzie osobistym i wielu innych dokumentach.

Dziecko musi mieć zameldowanie i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego melduje dziecko w miejscu zamieszkania jego rodziców. Jeśli rodzice nie mieszkają razem, wówczas dziecko jest zameldowane w miejscu zamieszkania matki lub ojca – rodzice ustalają to między sobą. Jeden rodzic zgłasza także dziecko do ubezpieczenia w dziale kadr w miejscu zatrudnienia jednego z rodziców.

Warto pamiętać o becikowym

Becikowe to zapomoga, którą dostaje się raz tylko po urodzeniu dziecka. Wypełnia się wniosek i składa się go w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Na takie działanie jest aż rok od dnia narodzin malucha. Warunkiem otrzymania becikowego jest kryterium dochodowe – dochód w rodzinie nie może być wyższy niż 1922 złote netto. Jeśli dochód jest wyższy to becikowe nie przysługuje. Wysokość becikowego to 1000 złotych. 

Można sporządzić metryczkę dziecka, która będzie świetną pamiątką – powinna ona zawierać jak najwięcej informacji o dziecku – imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wagę, długość ciała malucha oraz zdjęcie. Taka metryczka będzie niezapomnianym przypomnieniem o tym pięknym dniu w życiu malucha.