Karta pobytu w Polsce. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat

Karta pobytu w Polsce. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat

Będąc np. obywatelem Ukrainy i planując podjęcie pracy w Polsce, warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat karty pobytu w Polsce, która pozwoli na legalne podjęcie zatrudnienia na terenie całego kraju, bez konieczności posiadania dodatkowych wiz.

Karta pobytu dla cudzoziemca. Dlaczego warto ją mieć?

Karta pobytu to nie tylko potwierdzenie tożsamości danej osoby, ale przede wszystkim zaświadczenie o tym, że może ona legalnie przebywać na terytorium Polski. Bardzo przydatna jest np. karta pobytu dla Ukraińca. Ułatwi ona znalezienie pracy w Polsce, a często jest nawet warunkiem koniecznym do jej podjęcia. W przypadku osób, które planują pobyt w Polsce na stałe, karta pobytu jest często pierwszym krokiem do uzyskania statusu rezydenta, stałego mieszkańca czy nawet obywatela Polski. Karta pobytu może dotyczyć zarówno zezwolenia na pobyt czasowy, jak i stały. W obu przypadkach konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania, w Wydziale do Spraw Cudzoziemców. Ubiegając się o kartę pobytu warto skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Cudzoziemca karta-pobytu.pl, które pomaga w legalizacji pobytu w Polsce czy uzyskaniu zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy. Jak się o niego ubiegać?

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce obcokrajowiec może ubiegać się w sytuacji, gdy będzie przebywać na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące. O taki pobyt wnioskują zazwyczaj osoby, które przyjechały do Polski, aby rozpocząć studia czy podjąć pracę. Często taką kartę pobytu przyznaje się np. pracownikom sezonowym czy osobom przyjeżdżającym do Polski np. na badania naukowe. W zależności od przyczyny pobytu w Polsce karta pobytu jest przyznawana na określony czas, można się jednak ubiegać o jej przedłużenie. Warto tutaj pamiętać, że otrzymując zezwolenie na pobyt czasowy i pracę należy pracować wyłącznie u pracodawcy lub na stanowisku wyszczególnionym we wniosku. W przypadku zmiany pracy trzeba złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Pobyt stały w Polsce. Kiedy jest możliwy?

Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane w Polsce osobom, które chcą tu zamieszkać na stałe i jest wydawane na czas nieokreślony. Wraz z zezwoleniem uzyskuje się kartę stałego pobytu. Jest ona ważna przez 10 lat, po czym należy ją jedynie wymienić. O stały pobyt w Polsce mogą się ubiegać np. osoby, które mają polskie pochodzenie lub posiadają kartę Polaka, mają małżonka z polskim obywatelstwem lub uzyskały azyl w Polsce czy status uchodźcy. Karta pobytu stałego oznacza, że dana osoba może w pełni legalnie żyć w Polsce i pracować bez posiadania dodatkowego pozwolenia na pracę. Osoba z taką karta pobytu może wielokrotnie przekraczać granicę i nie potrzebuje do tego wizy, może też podróżować do krajów strefy Schengen, maksymalnie na 90 dni.