Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem to uprawnienie rodziców. Mają oni prawo oraz obowiązek troszczyć się o swoje dzieci. Rodzice mają dwa dni na opiekę nad dzieckiem w roku. Mogą się nimi podzielić – na przykład jeden dzień weźmie ojciec, a drugi wykorzysta matka. Może też jeden z rodziców opiekować się dzieckiem i nie przekazać tego uprawnienia drugiemu rodzicielowi. Realne jest wzięcie od razu dwóch dni lub wybranie po jednym dniu w określonym terminie. Jest to rodzaj dodatkowego urlopu dla rodzica. Taki urlop przysługuje rodzicom w wieku do 14 lat życia. Podczas takiego urlopu rodzic otrzymuje pełne wynagrodzenie tak, jak podczas każdego urlopu wypoczynkowego, nie traci ani grosza w ten sposób. Nie musi uzasadniać dlaczego bierze taki urlop, lecz powinien uzgodnić go z pracodawcą. Nie musi brać opieki, gdy dziecko jest chore. Rodzic korzysta z takiego wolnego według własnego uznania. Można wziąć całe dwa dni, ale można podzielić też taki urlop na godziny i brać np. 4 razy po 4 godziny. Nie ma żadnych przeciwwskazań do działania w taki sposób. Rodzice mogą tak podzielić ten urlop i pracodawca powinien wyrazić na to zgodę. Takie uprawnienie wynika z kodeksu pracy, jest ono zapisane w tym dokumencie. Rodzic nie może zrzec się takiego urlopu, ale jeśli nie wykorzysta go w danym roku to urlop mu przepada. O tym należy zawsze pamiętać i pilnować tego bardzo ważnego uprawnienia.

Opieka nad dzieckiem – kiedy się należy?

Opieka nad dzieckiem to dwa dni wolne w roku dodatkowo, przysługujące każdemu. Oprócz tego rodzic może wziąć zwolnienie na dziecko do 14 lat w wymiarze 60 dni w roku. Jest to maksymalny wymiar takiego zwolnienia. Na starsze dziecko można wziąć maksymalnie 14 dni w roku na opiekę nad dzieckiem podczas jego choroby. Do zakładu pracy rodzic dostarcza wówczas odpowiednie zwolnienie lekarskie. To jest wymóg, bez którego nie można korzystać z takiego uprawnienia. Tego rodzaju zasiłek to 80 procent pensji. Zwolnienie lekarskie na dziecko może wziąć matka lub ojciec. Zwolnienie lekarskie to czas, gdy rodzic pielęgnuje własnego potomka, ale jeśli jest w domu ktoś, kto może go zastąpić to takiego zwolnienia brać absolutnie nie może.

Wynagrodzenie w trakcie opieki nad dzieckiem

Podczas opieki nad dzieckiem przysługuje pełne, stuprocentowe wynagrodzenie. Każda osoba może na nie liczyć. Pracodawca nie ma prawa zabrać takiego wynagrodzenia. I nie może odebrać prawa do urlopu wypoczynkowego. Jest to uprawnienie niezbywalne. I rodzic może na nie zawsze liczyć. Musi tylko zgłosić w zakładzie pracy, że np. matka bierze taki urlop, aby nie dochodziło do dublowania. Dwa dni przysługują niezależnie od tego ile dzieci ma dana rodzina, urlop nie mnoży się z uwagi na liczbę dzieci w rodzinie. Jest to stała liczba wolnych dni i tylko tyle można ich wykorzystać w razie potrzeby. Rodzic nie musi informować co będzie robił podczas takiej opieki.

Podsumowując, opieka w wymiarze dwóch dni to niewiele, ale jest to zawsze jakaś pomoc dla rodziców oraz sposób spędzania czasu z dzieckiem.