Rehabilitacja dzieci – najczęstsze metody rehabilitacyjne

Rehabilitacja dzieci – najczęstsze metody rehabilitacyjne

Możliwości samodzielnego i w pełni sprawnego życia to jeden z najważniejszych celów, przed którym stają rodzice dzieci, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Często bywa tak, że brak stymulacji pewnych obszarów ciała może wpłynąć całkowicie na przyszłe życie dziecka, jak i opiekunów. Rehabilitacja dzieci, przy niektórych schorzeniach, powinna odbywać się nawet codzienne. Poniżej najpopularniejsze metody rehabilitacji dzieci, jakie można odnaleźć w specjalistycznych ośrodkach.

Rehabilitacja dzieci w Warszawie i terapia NDT-Bobath

Terapia NDT-Bobath to jedna z najważniejszych terapii dla wcześniaków, które wykazują się małą aktywnością w pewnych rejonach zachowań i aktywności fizycznej. Rehabilitacja dzieci (Warszawa) tą metodą polecana jest w przypadku różnego rodzaju niepokojących objawów ruchowych.

Wśród najczęstszych wskazań do terapii NDT-Bobath są między innymi wszelkie objawy sugerujące zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśniowe, jakie powinno występować u małego dziecka. Mogą one dotyczyć całego ciała, a czasami jest to szczególnie widoczne, gdy napięcie mięśniowe jest różne, powodując asymetrię w ułożeniu ciała czy funkcji którejś ze stron.

Fizjoterapia prowadzona przez specjalistów ma doprowadzić do tego, aby odpowiednie ukształtować zaburzony proces rozwoju psychomotorycznego.

Rehabilitacja dzieci w Warszawie i Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to szeroki dział terapeutyczny, który jest wskazany dla dzieci w różnym wieku i przy wielu różnych schorzeniach. Poleca się ją dzieciom i nastolatkom, którzy mają zaburzone działanie odbioru bodźców co może skutkować nieprawidłowym odbiorem świata zewnętrznego ogółem. Objawy tego typu zaburzeń to ogromna lista różnego rodzaju zachowań, problemów behawioralnych, a także trudności w obszarach, które wydają się zdrowemu człowiekowi całkowicie intuicyjne.

Rehabilitacja dzieci w Warszawie wspierająca Integrację Sensoryczną jest wykonywana pod okiem specjalistów, od samego zdiagnozowania potrzeb, po wykonywanie zaleceń lekarskich.

Rehabilitacja dzieci i Indywidualna Stymulacja Słuchowa

Indywidualna Stymulacja Słuchowa to terapia przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, jak i wchodzących powoli w okres intensywnego rozwoju mowy oraz nauki przedszkolnej. Rehabilitacja dzieci Warszawa z tego zakresu jest stosowana u dzieci mających problemy z rozwojem mowy, dysleksją, a także problemami ze skupieniem. Zaburzenia tego typu często sprawiają, że nie są one w stanie zrozumieć mowy w nowym lub pełnym bodźców środowisku, przyswoić dłuższych wypowiedzi rozmówcy i wielu innych problemów przyczyniających się ostatecznie do obniżenia możliwości poznawania świata i rozwoju.