Sensoryka wg metody Montessori

Sensoryka wg metody Montessori

Sensoryka stanowi jeden z najważniejszych elementów pedagogiki stworzonej przez Marię Montessori. Jest to zatem zupełnie inne podejście niż w tradycyjnym sposobie nauczania. Zgodnie z zasadami opracowanymi przez włoską lekarkę, przyjmuje się, iż każde dziecko jest inne, a w związku z tym, jego rozwój powinien opierać się na indywidualnym planie, uwzględniającym jego kompetencje, umiejętności oraz możliwości. Nauka w dużym stopniu stanowi wynik samodzielnych starań, co przekłada się na jej efektywność.

Rozwój sensoryczny wg Marii Montessori

Aby dziecko mogło rozwijać się pod względem sensorycznym, wykorzystuje się szeroką paletę pomocy sensorycznych. Dzięki nim, dzieci mają możliwość powtarzania tych samych czynności kilka razy i w związku z tym odczuwania konkretnych emocji. W ten sposób lepiej zapamiętują określone rzeczy. Sensoryka polega też na poznawaniu za pomocą zmysłów konkretnych przedmiotów oraz naturalnych obiektów. Te z kolei wpływają na pobudzenie aktywności umysłowej maluchów, co ma służyć przygotowaniu do edukacji językowej oraz matematycznej. Zgodnie z naukami Marii Montessori, rozwój zmysłów w dziecięcych latach ma kluczowe znaczenie. W związku z tym, w całym procesie kładzie się duży nacisk na ich udoskonalanie, właśnie poprzez wielokrotne używanie specjalnych materiałów.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat sensoryki?

Wykorzystując zmysły, dzieci mogą zapoznać się z abstrakcyjnymi pojęciami, takimi jak tekstura, dźwięki, kolory oraz zapachy. Jednocześnie w trakcie nauki poznają odpowiednie słownictwo, służące do opisywania uczuć odczuwanych drogą zmysłową. Pomoce stosowane w całym procesie powinny wyróżniać się estetycznym wyglądem oraz dobrą jakością.

Ważne jest też zastosowanie odpowiednich kolorów, gdyż mają one swoje znaczenie. Wg Marii Montessori, pomoce edukacyjne stanowią najlepsze wprowadzenie do świata matematyki. Zaliczają się do nich takie elementy jak puszki zapachowe, tablice dotykowe, schody, cylindry i wiele innych.

Jednym z najlepszych przeszkoli Montessori jest https://www.madreglowki.pl/przedszkole.