Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

terapia dla dzieci

Zespół Aspergera jest coraz częściej wykrywanym schorzeniem u dzieci i młodzieży. Powoduje on zaburzenia na jednym polu, które wpływają negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Jego diagnoza jest trudniejsza od autyzmu, w którym zaburzenie występuje w wielu podstawowych dziedzinach życia. Jednak tak samo, jak osoby z autyzmem, również te z Aspergerem powinny być nie tylko diagnozowane, ale poddane odpowiedniej terapii, która będzie niwelować odchylenia.

Trudna diagnoza

Uczeń z zespołem Aspergera może rozwijać się prawidłowo fizycznie oraz pozostawać na odpowiednim poziomie intelektualnym, czyli: czytać, pisać, liczyć i zapamiętywać. Jednak zachowuje się inaczej od swoich rówieśników, co często budzi niepokój nie tyle rodziców co nauczycieli. Diagnoza jest długotrwała, ale pozwala na zrozumienie dziecka i umożliwia mu dodatkowe wsparcie ze strony wychowawców, jak i uczniów.

Dodatkowa terapia

Metody pracy z dziećmi z zespołem Aspergera nie muszą być trudne. Wiele szkół wysyła pracowników na dodatkowe szkolenia, które uczą w jaki sposób i z pomocą jakich elementów będą w stanie wypracować zadowalające efekty. Nie tylko podejście dydaktyczne, ale również metodyka ułatwiają te działania. Bardzo ważne jest, aby każde dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czy z zespołu Aspergera miało możliwość uzyskania dodatkowych zajęć. Z powodzeniem można w tym celu wykorzystać dostępne w sklepie www.mojebambino.pl produkty przeznaczone docelowo do tej grupy odbiorców.

Metody ćwiczeń

Zabiegi dydaktyczne wobec osób z zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu są skierowane głównie na poznawanie świata i radzenia sobie z emocjami. To głównie na tym polu istnieje swoista bariera, która powoduje problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. W ramach ćwiczeń stosuje się więc zabawki, które działają na zasadzie poznawania świata, czyli tak zwana Integracja Sensoryczna (SI). Pobudza ona układ nerwowy małego i większego dziecka do działania tworząc więź między tym, co dziecko widzi i słyszy, a co czuje. Dzięki temu wzmacnia się jego zmysły i pobudza do optymalnego działania. Kolejnym etapem zbiegów jest również pomoc w rozumieniu ludzie, którzy go otaczają. Najbardziej efektowna w tym przypadku stała się możliwość poznawania emocji poprzez rysunki lub piktogramy. Dziecko pamięta je i na tej podstawie jest w stanie opanować sztukę empatii, zrozumienia i wielu innych odczuć. Asortyment Moje Bambino zawiera wszystkie niezbędne pomoce do rozpoczęcia terapii od najmłodszych lat.