Jak podwyższyć alimenty na dziecko

Jak podwyższyć alimenty na dziecko

Wraz z wiekiem wzrastają potrzeby dziecka, a Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów uwzględnia jedynie te bieżące. Mogą one zatem ulec zmianie, a raz zasądzona kwota nie jest tą ostateczną. Innym czynnikiem, mającym wpływ na podwyższenie alimentów na dziecko, jest zmiana sytuacji życiowej rodziców.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko

Podstawą do skierowania powództwa o podwyższenie alimentów na dziecko jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z jego treści wynika, że w razie zmiany stosunków istnieje możliwość żądania zmiany orzeczenia o alimentach.

Podwyższenie alimentów na dziecko – w jakich sytuacjach

Z pozwem o podwyższenie alimentów należy wystąpić do sądu rejonowego, znajdującego się w okręgu miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów lub też właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Na pomyślny wyrok można liczyć w sytuacji, kiedy zwiększyły się potrzeby dziecka, co jest uwarunkowane jego wiekiem, np. poszło do szkoły, lub też zachorowało bądź zaistniała konieczność skierowania ucznia na zajęcia dodatkowe. Ponadto, mogła pogorszyć się sytuacja życiowa rodzica, z którym mieszka dziecko, na skutek utraty pracy lub podjęcia takiej o niższych zarobkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby złożyć wniosek do Sądu o podwyższenie alimentów na dziecko, jeżeli zwiększyły się możliwości finansowej rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

Dowody w sprawie o podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów na dziecko związane jest z konkretną zmianą, którą trzeba odpowiednio uzasadnić, aby Sąd miał pewność, a także mógł jednoznacznie stwierdzić, że jest ono konieczne i jednocześnie możliwe.

Przykład sprawy dotyczącej podwyższenia alimentów:

W momencie orzeczenia alimentów ojciec, który został zobowiązany do ich płacenia, zarabiał 2000 zł. W chwili obecnej jego zarobki wzrosły o 1000 zł. Początkowo przyznana wysokość alimentów wynosiła 500 zł, teraz zatem wraz ze zmianą swojego wynagrodzenia za pracę jest w stanie również płacić na dziecko więcej. Na żądanie Sądu musi on więc wykazać swoje aktualne zarobki, które będą dowodem jego większych możliwości finansowych.

Podwyższenie alimentów na dziecko często wynika z jego większych potrzeb niż te, które miało w chwili orzekania sądowego. Rodzic, z którym mieszka dziecko, musi zatem przedstawić dowody, które potwierdzałyby taką zmianę. Często są to rachunki za zakupione książki do szkoły czy też wydatki związane z podjęciem nauki w szkole językowej, w celu doskonalenia umiejętności ucznia. Może się również okazać, iż dziecko zachoruje, w takich okolicznościach dowodem są paragony za zakup leków bądź też zaświadczenie od lekarza. Jeżeli z kolei rodzic straci pracę i potrzebuje większego wsparcia od drugiego rodzica, z którym dziecko nie mieszka, powinien wykazać zaświadczenie o zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Alimenty – opłata sądowa

Należy pamiętać, że sprawy alimentacyjne są zwolnione od opłat sądowych. W celu ubiegania się o podwyższenie alimentów na dziecko należy złożyć do sądu rejonowego pozew z załącznikami oraz odpisem dla strony przeciwnej, jak też wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą być dowodem w sprawie.

Podwyższenie alimentów na dziecko – lepiej z prawnikiem

Jeżeli masz wątpliwości, czy masz szanse uzyskać wyższe alimenty na dziecko, oznacza to że powinnaś skontaktować się z prawnikiem rodzinnym. Prawnik rodzinny specjalizuje się w rozwodach, sprawach o kontakty z dzieckiem, ale także w sprawach o alimenty. Czy zdajesz sobie sprawę, że alimenty we Wrocławiu mogą być wyższe niż w Opolu? tak więc prawnik od alimentów z Wrocławia być może uzyska dla Ciebie wyższe świadczenie alimentacyjne.