Rytm i rym jako skuteczne metody nauki angielskiego dla dzieci

Rytm i rym jako skuteczne metody nauki angielskiego dla dzieci

Zastanawiałeś się, dlaczego w przedszkolu i pierwszych latach szkoły podstawowej, tak wiele uwagi poświęcano na naukę wierszyków i prostych piosenek? A ile z nich pamiętasz do dziś? Interesujące, prawda? Za to, że tak długo przetrwały w naszej pamięci odpowiadają dwie podstawowe cechy języka – rytm i rym. Czy znajdują one zastosowanie, jeśli chodzi o naukę angielskiego dla dzieci?

Rytm i jego znaczenie w nauce języka

W dużym uproszczeniu: w każdym języku mówimy o akcencie, najczęściej rozumianym jako przycisk, który pada na konkretną sylabę w danym wyrazie – w języku polskim, najczęściej na przedostatnią (choć istnieją liczne wyjątki). W języku angielskim nie ma takiej regularności. Czasem ten sam wyraz ma inne znaczenie, w zależności od tego, gdzie pada akcent. Kiedy wypowiadamy kilka wyrazów, akcenty mogą układać się bardzo różnie – mniej lub bardziej regularnie. I tu dochodzimy do tego, czym (znów w dużym uproszczeniu) jest rytm mowy. Posłużmy się tu prostą definicją ze Słownika języka polskiego PWN: „rytm to równomierne powtarzanie się elementów dźwiękowych i składniowych”. Rytm jest więc pewną „melodią” całej wypowiedzi. Co ważne, każdy język ma własną melodię – od razu rozpoznasz, czy ktoś dobrze mówi po angielsku, włosku czy niemiecku właśnie po tym, czy jego wypowiedzi są rytmiczne. 

Rymowanie – sposób na zapamiętywanie

W przypadku nauki angielskiego dla dzieci (ale i innych języków) najczęściej rytm wykorzystywany jest w połączeniu z rymem, czyli zastosowaniem tych samych (podobnych) brzmień na końcu wyrazów. Nauka prostych rymowanek jest z jednej strony sposobem na poszerzenie słownictwa u dzieci. Uczą się, że choć wyrazy brzmią podobnie, mają inne znaczenie. Rymowanie jest też sposobem zapamiętywania informacji i ćwiczenia pamięci. To naturalna metoda nauki. Nie zapominajmy, że najmłodsi często jeszcze nie potrafią pisać – powtarzanie i nauka „na pamięć” prostych wierszy i piosenek stymulują dalszy rozwój dziecka. 

Jak wykorzystać rytm i rym w nauce angielskiego dla dzieci?

Proste wiersze i piosenki dla dzieci są rytmiczne i najczęściej się rymują (np. Wlazł kotek…, Gdyby kózka itd.). Ich głośnie powtarzanie/śpiewanie oswaja dzieci z naturalną melodią języka i pozwala im zapamiętać poprawną wymowę poszczególnych słów. Warto uzupełnić takie zajęcia o dodatkowe bodźce, tj. ruch (np. klaskanie) czy pokazywanie obrazków. Takie działanie pozwala dzieciom zapamiętać więcej informacji. Żeby nauka angielskiego dla dzieci z wykorzystaniem rymowanek była efektywna, trzeba też dobierać je odpowiednio do poziomu dziecka. Muszą mieć odpowiednią długość, która pozwoli szybko je zapamiętać. Powinny być też zrozumiałe, tak aby dzieci wiedziały, o czym mówią/śpiewają. W ten sposób najmłodsi uczniowie rozwijają zasób słownictwa. Jeśli rymowanka będzie za trudna, dzieci szybko się zniechęcą. 

Rytm i rym to proste, ale efektywne narzędzia do nauki. Stąd często wykorzystywane są jako metody wspomagające pamięć (mnemotechniczne). Na całym świecie dzieci uczą się rymowanek we własnym języku. Oprócz tego, że jest to sposób na wdrożenie ich do systematycznej nauki szkolnej, proste wierszyki stają się również elementem kultury. Warto, by najmłodsi adepci języka angielskiego poznali rymowanki, których uczą się ich rówieśnicy w szkołach w Anglii czy USA. Pozwalają z jednej strony zapoznać się z naturalną melodią tego języka, a z drugiej – są pierwszym zetknięciem z innym kodem kulturowym.