Działalność człowieka na naszej planecie niesie wiele negatywnych konsekwencji. Od lat naukowcy informują o pogarszającej się jakości powietrza, zmniejszaniu się zasobów wody pitnej na całym świecie, nadmiernej wycince lasów, ginących gatunkach zwierząt i roślin oraz szybko powiększających się składowiskach śmieci. Wiele osób w ostatnim czasie zmieniło swoje nastawienie do natury, uświadamiając sobie, jak wielką rolę przyroda pełni w życiu każdego człowieka. Dlatego tak ważna jest edukacja proekologiczna dzieci, która pomoże w młodych ludziach wykształcić prawidłową postawę względem natury.

Czym jest ekologia dla dzieci?

Ekologia to ogólnie nauka o strukturze oraz funkcjonowaniu przyrody. Bada ona wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi organizmami, a także pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.

sklep dla dzieci

Ekologia dla dzieci jest zaś wychowaniem dziecka na świadomego człowieka, który zna i szanuje wartość swojego otoczenia, w tym jego naturalnych elementów. Uczy dziecko prawidłowego podejścia do kwestii związanych z przyrodą oraz tego, w jaki sposób ludzie mogą troszczyć się o naszą planetę.

Ekologia jest najlepszą drogą do tego, aby dziecko było świadome, iż należy dbać o naturę, której tak dużo zawdzięczamy. Maluchy powinny mieć świadomość, że konieczne jest troszczenie się o przyrodę, zwierzęta i rośliny. Zasoby Ziemi powinny być wykorzystywane racjonalnie, aby posłuży również i kolejnym pokoleniom. Edukację ekologiczną dzieci najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ nabyte w dzieciństwie zachowania z pewnością będą towarzyszyły dzieciom w ich dorosłym życiu.

Czy ekologia jest ważna?

Ekologia, troska o naturę i swoje otoczenie jest bardzo ważna. Dlaczego? Już śpieszymy z wyjaśnieniami. Oto główne powody, które sprawiają, że edukacja ekologiczna dziecka jest ważna:

 • młody człowiek, który zostanie odpowiednio uświadomiony, jest w stanie zrozumieć swoją przynależność do otaczającej go natury,
 • wychowanie ekologiczne pomaga w poznaniu podstawowych zasad ochrony przyrody oraz najbliższego otoczenia,
 • człowiek z podejściem ekologicznym to bardziej świadomy konsument,
 • dziecko w trakcie edukacji ekologicznej uczy się, w jaki sposób można odzyskiwać surowce oraz odpady,
 • dziecko ma świadomość, jakie korzyści niesie racjonalna i oszczędna gospodarka zasobami przyrodniczymi,
 • maluch wychowany od najmłodszych lat w zgodzie z naturą w życiu dorosłym posiada prawidłowe nawyki i zachowania wynikające z ekologicznego, zdrowego stylu życia.

Jak uczyć dziecko szacunku do natury? Jak wykształcić w nim nawyki ekologiczne? Oto kilka przykładów:

 • dawaj dziecku dobry przykład – najmłodsi obserwują rodziców, czerpiąc inspiracje z ich zachowań,
 • ucz dziecko segregacji śmieci, oszczędności wody i energii elektrycznej,
 • odwiedź z dzieckiem sklep z używaną odzieżą – niech wie, iż rzeczy używane wcale nie muszą być gorsze czy brzydsze,
 • niektóre zabawki możesz z powodzeniem zastąpić ich drewnianymi odpowiednikami lub zdecydować się na zabawki wykonane z materiałów pozyskanych z recyklingu,
 • starsze dzieci ucz analizowania składu kosmetyków (unikania m.in. parabenów, pochodnych ropy naftowej, silikonów, glikoli, sztucznych barwników).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *