Dowód osobisty dla dziecka

W ostatnim czasie wyrabianie dziecku dowodu osobistego jest częściej wybieraną opcją niż paszport. Zdecydowanie najczęściej przyczyną wyrobienia dowodu osobistego dla małoletniego dziecka jest chęć wyjazdu zagranicznego.

Żeby podróżować po Polsce dziecko nie potrzebuje żadnych dokumentów. Z wyjątkiem legitymacji szkolnej, gdy korzysta ze zniżek. Jednak wyjazd za granicę wiąże się już z koniecznością wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu. W obu przypadkach formalności nie są skomplikowane.

Dowód osobisty dziecka będzie potrzebny, jeżeli planujemy podróż do krajów strefy Schengen i do Unii Europejskiej. Jego wyrobienie jest prostsze niż paszportu, nic nie kosztuje (z wyjątkiem zdjęcia). A jego ważność upłynie dopiero po dziesięciu latach. Jeśli jednak wybieramy się dalej w świat, wtedy konieczny będzie paszport.

Dowód dla dziecka

dowód osobisty dziecka Planujesz rodzinne wakacje za granicą? Nie w każdej sytuacji wymagany jest paszport. Dowód dla dziecka to dokument, który wyrabiany jest przez rodziców przede wszystkim przed okresem urlopowym. Pozwala bowiem na swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej

Przed 2015 rokiem do złożenia wniosku o dowód osobisty potrzebna była obecność obojga rodziców. Obecnie do złożenia wniosku wystarczy obecność jednego rodzica. Jednak uwaga – wniosek składa ten sam rodzic i ten sam odbiera dokument. W trakcie składania wniosku o dowód musi być obecne dziecko powyżej 5 roku życia. W przypadku młodszych dzieci ich obecność nie jest wymagana.

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka – otrzymasz go w urzędzie, możesz również pobrać poniżej;
 2. Jeśli dziecko posiada już inny dokument ze zdjęciem, np. legitymację szkolną lub paszport, będzie on potrzebny do wglądu;
 3. Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35×45 mm (wysyłając wniosek w postaci elektronicznej, załącz plik z fotografią o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości poniżej 2,5 MB). Zdjęcie wykonane musi być na jasnym, jednolitym tle, w pozycji na wprost, wyraźnie pokazujące oczy. Dziecko powinno patrzeć przed siebie, mieć zamknięte usta, włosy nie mogą zasłaniać mu twarzy. Zasady te zostały złagodzone w przypadku najmłodszych dzieci. Jeśli maluch nie ukończył 5 lat, wystarczy, że patrzy do przodu, jego buzia jest odsłonięta, a sylwetka znajduje się na jednorodnym tle;
 4. Na żądanie organu: skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego;
 5. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport rodzica składającego wniosek.
 6. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi 30 dni. Choć ustawodawca zastrzega, że w szczególnych przypadkach może się on wydłużyć. Rodzic składający wniosek powinien zostać o tym poinformowany przez urzędnika. Dowód osobisty dla dziecka możemy wyrobić bezpłatnie.

Rodzic, który składał wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, musi odebrać go w urzędzie osobiście. Powinien przy tym okazać własny dowód lub paszport. Jeśli wniosek o wydanie dowodu składany był w postaci elektronicznej, a dziecko, dla którego wyrabiany jest dokument, ma więcej niż 5 lat, musi być ono obecne przy jego odbiorze.

Ważność dowodu osobistego:

 • jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 5 roku życia, dokument jest ważny 5 lat;
 • jeśli dziecko ukończyło 5 lat, dowód jest ważny 10 lat.

Dowód osobisty dla niepełnoletnich

Zgodnie z polskim prawem dziecko może mieć dowód osobisty. Tymczasowy dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. A także oświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dowodzie osobistym zamieszcza się:

 • nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku — zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się;
 • płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
 • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 • nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.

W przypadku dowodów wydawanych dzieciom, które nie umieją jeszcze pisać. Wnioskodawca składa stosowne oświadczenie o niemożności złożenia podpisu, a na samym wydanym dowodzie widnieje zapis „podpis niemożliwy”.