Ekologia dla dzieci

Działalność człowieka na naszej planecie niesie wiele negatywnych konsekwencji. Od lat naukowcy informują o pogarszającej się jakości powietrza, zmniejszaniu się zasobów wody pitnej na całym świecie, nadmiernej wycince lasów, ginących gatunkach zwierząt i roślin oraz szybko powiększających się składowiskach śmieci. Wiele osób w ostatnim czasie zmieniło swoje nastawienie do natury, uświadamiając sobie, jak wielką rolę przyroda pełni w życiu każdego człowieka. Dlatego tak ważna jest edukacja proekologiczna dzieci, która pomoże w młodych ludziach wykształcić prawidłową postawę względem natury.

Czym jest ekologia dla dzieci?

Ekologia to ogólnie nauka o strukturze oraz funkcjonowaniu przyrody. Bada ona wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi organizmami, a także pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.

Ekologia dla dzieci jest zaś wychowaniem dziecka na świadomego człowieka, który zna i szanuje wartość swojego otoczenia, w tym jego naturalnych elementów. Uczy dziecko prawidłowego podejścia do kwestii związanych z przyrodą oraz tego, w jaki sposób ludzie mogą troszczyć się o naszą planetę.

Ekologia jest najlepszą drogą do tego, aby dziecko było świadome, iż należy dbać o naturę, której tak dużo zawdzięczamy. Maluchy powinny mieć świadomość, że konieczne jest troszczenie się o przyrodę, zwierzęta i rośliny. Zasoby Ziemi powinny być wykorzystywane racjonalnie, aby posłuży również i kolejnym pokoleniom. Edukację ekologiczną dzieci najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ nabyte w dzieciństwie zachowania z pewnością będą towarzyszyły dzieciom w ich dorosłym życiu.

Czy ekologia jest ważna?

Ekologia, troska o naturę i swoje otoczenie jest bardzo ważna. Dlaczego? Już śpieszymy z wyjaśnieniami. Oto główne powody, które sprawiają, że edukacja ekologiczna dziecka jest ważna:

 • młody człowiek, który zostanie odpowiednio uświadomiony, jest w stanie zrozumieć swoją przynależność do otaczającej go natury,
 • wychowanie ekologiczne pomaga w poznaniu podstawowych zasad ochrony przyrody oraz najbliższego otoczenia,
 • człowiek z podejściem ekologicznym to bardziej świadomy konsument,
 • dziecko w trakcie edukacji ekologicznej uczy się, w jaki sposób można odzyskiwać surowce oraz odpady,
 • dziecko ma świadomość, jakie korzyści niesie racjonalna i oszczędna gospodarka zasobami przyrodniczymi,
 • maluch wychowany od najmłodszych lat w zgodzie z naturą w życiu dorosłym posiada prawidłowe nawyki i zachowania wynikające z ekologicznego, zdrowego stylu życia.

Jak uczyć dziecko szacunku do natury? Jak wykształcić w nim nawyki ekologiczne? Oto kilka przykładów:

 • dawaj dziecku dobry przykład – najmłodsi obserwują rodziców, czerpiąc inspiracje z ich zachowań,
 • ucz dziecko segregacji śmieci, oszczędności wody i energii elektrycznej,
 • odwiedź z dzieckiem sklep z używaną odzieżą – niech wie, iż rzeczy używane wcale nie muszą być gorsze czy brzydsze,
 • niektóre zabawki możesz z powodzeniem zastąpić ich drewnianymi odpowiednikami lub zdecydować się na zabawki wykonane z materiałów pozyskanych z recyklingu,
 • starsze dzieci ucz analizowania składu kosmetyków (unikania m.in. parabenów, pochodnych ropy naftowej, silikonów, glikoli, sztucznych barwników).